چشم انداز ما

چشم انداز ما

با برنامه ریزی و اقدامات پایه ای و اساسی که برای حفــظ و ارتقــاء کیفی و کمی خطوط تولید، بهبود و توسعه سبد کالا و گسترش کارخانه صورت گرفته، چشم انداز ما این است که ظرف چند سال آینده یکی از شرکت های موفق داروسازی کشور از نظرGMP، تولید داروها و مکمل های دارویی جدید بر اساس علم و تکنولوژی نوین و تولید قراردادی و تحت لیسـانس باشیم  و محصولات خود را به سایر کشورها نیز صادر نماییم.